Mer enn 10 års erfaring estlandsk speditørfirma etablert i dag omfatter Finland, Sverige og Norge.

Vårt hovedfokus er for øyeblikket internasjonal transport. Vår service omfatter også hjelp til tollformaliteter og lagring.

Mer enn 10 års erfaring estlandsk speditørfirma etablert i dag omfatter Finland, Sverige og Norge.

Vårt hovedfokus er for øyeblikket internasjonal transport. Vår service omfatter også hjelp til tollformaliteter og lagring.

Våre 50 lastebiler er klare til å levere ditt gods på en effektiv måte innen rimelig tid.

SEND OSS EN FORESPØRSEL

eller ta kontakt med oss direkte.

Våre ansatte vil hjelpe deg med lagring og tollformaliteter på en profesjonell måte.

SE VÅRE TJENESTER

vår bilpark møter alle ADR-krav og all frakt blir dekket av CMR-konvensjonen.

OM OSS

European Transport OÜ er et estlandsk speditørfirma etablert i 2004. Vårt hovedfelt er internasjonal godstransport som per i dag omfatter Finland, Sverige og Norge.


Alle våre 50 lastebiler er ADR-godkjente og er utstyrte med GPS. Vi leverer alt fra enkle paller til fullastede biler. Vår frakt er alltid dekket av forsikring.

TJENESTER

Internasjonal godstransport

  • hovedruter via Finland, Sverige og Norge
  • ADR-godkjente og GPS-utstyrte lastebiler
  • både fullastede biler og partilast
  • alt gods er dekket av CMR-konvensjonen og transportforsikring
  • en lastebilpark bestående av 50 kjøretøy

Tolltjenester

  • tollformaliteter i Norge

Lagringstjenester

  • langtidslagring
  • korttidslagring

NYTTIG

Trailertyper

Vi bruker to typer trailere:
1) Semitrailere med en kapasitet på opptil 34 EUR-paller
(dimensjoner: lengde 13.6, bredde 2.48, høyde 2.7m)

2) Megatrailere med en kapasitet på opptil 34 EUR-paller
(dimensjoner: lengde 13.6m, bredde 2.48m, høyde 3.0m)

Kapasitet

EUR-pall

1 m3 = 333kg
LM = 1850kg (lastemeter)
1 EUR-pall = 80x120cm
EUR-pall = 2.7m3
EUR-pall = 740kg

FIN-pall

1 m3 = 333kg
LM = 1850kg (lastemeter)
EUR-pall = 100x120cm
EUR-pall = 3.3m3
EUR-pall = 925kg

EUR LDM m3 KG
1 0,4 2,5 730
2 0,8 5 1460
3 1,2 7,5 2190
4 1,6 10 2920
5 2 12,5 3650
6 2,4 15 4380
7 2,8 17,5 5110
8 3,2 20 5840
9 3,6 22,5 6570
10 4 25 7300
11 4,4 27,5 8030
12 4,8 30 8760
13 5,2 32,5 9490
14 5,6 35 10220
15 6 37,5 10950
16 6,4 40 11680
17 6,8 42,5 12410
18 7,2 45 13140
19 7,6 47,5 13870
20 8 50 14600
21 8,4 52,5 15330
22 8,8 55 16060
23 9,2 57,5 16790
24 9,6 60 17520
25 10 62,5 18250
26 10,4 65 18980
27 10,8 67,5 19710
28 11,2 70 20440
29 11,6 72,5 21170
30 12 75 21900
31 12,4 77,5 22630
32 12,8 80 23360
33 13,2 82,5 23700
34 13,6 85 24000
FIN LDM m3 KG
1 0,5 3,3 920
2 1 6,6 1840
3 1,5 9,9 2760
4 2 13,2 3680
5 2,5 16,5 4600
6 3 19,8 5520
7 3,5 23,1 6440
8 4 26,4 7360
9 4,5 29,7 8280
10 5 33 9200
11 5,5 36,3 10120
12 6 39,6 11040
13 6,5 42,9 11960
14 7 46,2 12880
15 7,5 49,5 13800
16 8 52,8 14720
17 8,5 56,1 15640
18 9 59,4 16560
19 9,5 62,7 17480
20 10 66 18400
21 10,5 69,3 19320
22 11 72,6 20240
23 11,5 75,9 21160
24 12 79,2 22080
25 12,5 82,5 23000
26 13 85,8 23920

Transportforsikring

Vårt felles mål er en punktlig og sikker leveranse. Det er imidlertid umulig å kunne forutse alle risikoer – derfor er alt gods vi frakter dekket av CMR-konvensjonen og transportforsikring.

Leveringsbetingelser

Incoterms avgjør rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger. Incoterms 2010 ble utformet i Paris av ICC (International Chamber of Commerce). Incoterms leveringsvilkår består av 13 klausuler som omfatter shipping og andre transportformer.

FCA – Free Carrier
Angitt lastested tilknyttet alle transportformer.Selgeren leverer varene til det bestemmelsesstedet (eller til transportøren) kunden måtte ønske. Selgeren er ansvarlig for tollklarering av godset. Dersom lastingen skjer på selgerens eiendom er selgeren selv ansvarlig for å få lasten på plass i kjøretøyet. Dersom lastingen skjer på transportørens eiendom er selgeren ansvarlig for å få lasten på plass i kjøretøyet, men ikke for lossing av den.

CPT – Carriage Paid To
Angitt lastested på bestemmelsesstedet tilknyttet alle former for transporttjenester. Selgeren er ansvarlig for transport og logistikk, og må dekke alle kostnader frem til varene er tollklarert på bestemmelsesstedet.

CIP – Carriage and Insurance Paid To
Angitt lastested på bestemmelsesstedet tilknyttet alle transportformer. Selgeren er ansvarlig for transport, alle kostnader frem til bestemmelsesstedet, tollklarering og transportforsikring av varene til kjøperen.

EXW – Ex Works
Angitt lastested tilknyttet alle transportformer. Selgeren gir kjøperen tilgang på varene på deres eiendom eller på et avtalt sted. Selgeren er verken ansvarlig for tollklarering eller lasting av varene. Kjøperen er ansvarlig for lasting, risiko og alle kostnader forbundet med transporten av varene til lastestedet.

DDP – Delivered Duty Paid
Angitt lastested på bestemmelsesstedet tilknyttet alle transportformer. Selgeren er ansvarlig for transport og må dekke alle kostnader fram til bestemmelsesstedet, samt eventuelle tollavgifter. Kjøperen er ansvarlig for lossing av varene.

DAP – Delivered At Place
Selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og er klare for lossing fra transportmiddelet på det navngitte bestemmelsesstedet. Selgeren er ansvarlig for all risiko fram til ankomst av bestemmelsesstedet. DAP er en ny salgsklausul laget for å erstatte tre salgsklausuler (DAF, DES and DDU) i den foregående versjonen (2000).

DAT – Delivered At Terminal
Selgeren leverer varene etter at de er losset og overlevert til kjøperen på avtalt terminal på bestemmelsesstedet. Terminal er en hvilken som helst samlestasjon for godstransport, som for eksempel en kai, et lager eller fly/postterminal. Selgeren er ansvarlig for all risiko forbundet med transport og lossing av godset på bestemmelsesstedet. Denne klausulen understreker viktigheten av å angi nøyaktig bestemmelsessted siden selgeren er ansvarlig for alle kostnader og risikoer – til og med ankomst og lossing. DAT er en ny salgsklausul laget for å erstatte salgsklausulen DEQ – Delivered Ex Quay i den foregående versjonen (2000).

Farlig gods

ADR og transport av farlig gods
Stoffer og gjenstander som kan være skadelige for helse, miljø eller eiendom er klassifisert som farlig gods og transporteres i tråd med ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road). Under transport av gods som er klassifisert som farlig av ADR må kjøretøyet være tilstrekkelig utrustet og transportøren må inneha ADR-godkjenning for frakt av farlig gods. Sjåføren må også ha fullført opplæring for å få et ADR-godkjent sertifikat.

13 fareklasser i henhold til ADR:
Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2 Gasser
Klasse 3 Brannfarlig væske
Klasse 4. 1 Brannfarlig faststoff
Klasse 4.2 Pyrofor stoffer
Klasse 4.3 Stoffer som i kontakt med vann avgir brannfarlige gasser
Klasse 5.1 Oksyderende stoffer Klasse
5.2 Organiske peroksider
Klasse 6.1 Giftige stoffer
Klasse 6.2 Smittsomme stoffer
Klasse 7 Radioaktivt materiale
Klasse 8 Etsende stoffer
Klasse 9 Diverse farlige stoffer og gjenstander

IMO og transport av farlig gods til sjøs
Ved transport av farlig gods til sjøs følger vi IMO (International Maritime Organisation) sine bestemmelser som skal sørge for trygghet og sikkerhet, spare miljøet, løse juridiske problemer og fastsette det tekniske samarbeidet mellom ulike parter. IMDG-koden (The International Maritime Dangerous Goods Code) spesifiserer at farlig gods levert i havner må navngis, pakkes og merkes (med etiketter og klistremerker) i tråd med kravene fra IMDG. Senderen har fullt ansvar for korrekt merking.

ADR-og IMO-dokumenter og sending av dem.
Dersom du har behov for multimodal transport (to eller fler transportformer, som til havs og til lands), er det viktig at navngivningen, pakkingen og merkingen av godset samsvarer med kravene for transport av farlig gods for begge transportformene. I den offisielle og tekniske dokumentasjonen er ikke kun det kommersielle navnet på det farlige godset eller stoffene tilstrekkelig. Det er viktig å oppgi navnet på transportør, UN-nummer, fareklasser og emballasjegruppe. De samme kravene gjelder også for gods eller stoffer som er klassifisert «Begrensede mengder». Ved bestilling av transporttjenester er det viktig å levere en signert varedeklarasjon for farlig gods, og hvis nødvendig, den originale deklarasjonen med dokumentasjon.

PRISFORESPØRSEL

Startsted

Destinasjon

E-mail

Telefon

Kunde

Tilleggsinformasjon og spørsmål

KONTAKT

Euroopa Transpordi OÜ
Registerkode: 11075343
MVA-nummer: EE100937044
Norsk MVA-nummer: 918156941

Turu 34, 50104 Tartu
E-mail: info@eut.ee

Swedbank IBAN: EE872200221026371136
SEB Pank IBAN: EE831010220064530014

Priit Mäe

Leder, logistikk-koordinator
Eksport – Finland, Sverige, Norge
Mobil: +372 507 1208
E-mail: priit@eut.ee

Mikk Mäe

Logistikk-koordinator
Import – Sverige, Norge
Mobil: +372 507 3226
E-mail: mikk@eut.ee

Joonas Vaino

Logistikk-koordinator
Eksport – Finland, Sverige, Norge
Import – Finland
Mobil: +372 508 0447
E-mail: joonas@eut.ee

Romet Kolk

Logistikk-koordinator
Eksport – Finland, Sverige, Norge
Import – Finland, Sverige, Norge
Mobil: +372 509 9530
E-mail: romet@eut.ee

Mikk Rattasepp

Logistikk-koordinator
Import – Sverige, Norge
Mobil: +372 503 4388
E-mail: mr@eut.ee