Mer än 10 års erfarenhet estniskt speditions- och logistikföretag. Vår främsta verksamhet är internationell godstransport och idag transporterar vi huvudsakligen inom Finland, Sverige och Norge.

Vår huvudsakliga verksamhet består för närvarande av internationell transport. Våra tjänster omfattar även lagringstjänster och hjälp med tullklarering.

Mer än 10 års erfarenhet estniskt speditions- och logistikföretag. Vår främsta verksamhet är internationell godstransport och idag transporterar vi huvudsakligen inom Finland, Sverige och Norge.

Vår huvudsakliga verksamhet består för närvarande av internationell transport. Våra tjänster omfattar även lagringstjänster och hjälp med tullklarering.

Våra 50 lastbilar levererar dina varor snabbt och effektivt.

SKICKA OSS EN FÖRFRÅGAN

eller kontakta vårt team direkt.

Vårt professionella team kan också hjälpa dig med lagring och tullklarering.

SE VÅRA TJÄNSTER

Du kan lita på att vår lastbilsflotta uppfyller ADR-kraven och att alla transporter alltid omfattas av CMR-försäkring.

OM OSS

European Transport OÜ är ett estniskt speditions- och logistikföretag som etablerades år 2004. Vår främsta verksamhet är internationell godstransport och idag transporterar vi huvudsakligen inom Finland, Sverige och Norge.

Vår flotta består av 50 lastbilar, som alla är utrustade med ADR- och GPS-system. Vi levererar både enkelpallar och full last, och våra transporter täcks alltid av adekvat försäkring.

TJÄNSTER

Internationell godstransport

  • huvudsakligen inom Finland, Sverige och Norge
  • ADR- och GPS-utrustade lastbilar
  • både hellast och partiell last
  • transporten omfattas av CMR- och speditörsansvarsförsäkring
  • en flotta med 50 fordon

Tulltjänster

  • tullklarering i Norge

Lagringstjänster

  • långtidslagring
  • korttidslagring

BRA ATT VETA

Lastbilstyper

Vi använder oss av två typer av trailers:
1) Semitrailers med en kapacitet på upp till 34 Europapallar
(trailerns mått: längd 13,6 m, bredd 2,48 m, höjd 2,7 m)

2) Megatrailers med en kapacitet på upp till 34 Europapallar
(trailerns mått: längd 13,6 m, bredd 2,48 m, höjd 3,0 m)

Trailerkapacitet

Europapall

1 m3 = 333 kg
LDM = 1 850 kg (lastmeter)
1 Europapall = 80 x 120 cm
Europapall = 2,7 m3
Europapall = 740 kg

FIN-pall

1 m3 = 333 kg
LDM = 1 850 kg (lastmeter)
Europapall = 100 x 120 cm
Europapall = 3,3 m3
Europapall = 925 kg

EUR LDM m3 KG
1 0,4 2,5 730
2 0,8 5 1460
3 1,2 7,5 2190
4 1,6 10 2920
5 2 12,5 3650
6 2,4 15 4380
7 2,8 17,5 5110
8 3,2 20 5840
9 3,6 22,5 6570
10 4 25 7300
11 4,4 27,5 8030
12 4,8 30 8760
13 5,2 32,5 9490
14 5,6 35 10220
15 6 37,5 10950
16 6,4 40 11680
17 6,8 42,5 12410
18 7,2 45 13140
19 7,6 47,5 13870
20 8 50 14600
21 8,4 52,5 15330
22 8,8 55 16060
23 9,2 57,5 16790
24 9,6 60 17520
25 10 62,5 18250
26 10,4 65 18980
27 10,8 67,5 19710
28 11,2 70 20440
29 11,6 72,5 21170
30 12 75 21900
31 12,4 77,5 22630
32 12,8 80 23360
33 13,2 82,5 23700
34 13,6 85 24000
FIN LDM m3 KG
1 0,5 3,3 920
2 1 6,6 1840
3 1,5 9,9 2760
4 2 13,2 3680
5 2,5 16,5 4600
6 3 19,8 5520
7 3,5 23,1 6440
8 4 26,4 7360
9 4,5 29,7 8280
10 5 33 9200
11 5,5 36,3 10120
12 6 39,6 11040
13 6,5 42,9 11960
14 7 46,2 12880
15 7,5 49,5 13800
16 8 52,8 14720
17 8,5 56,1 15640
18 9 59,4 16560
19 9,5 62,7 17480
20 10 66 18400
21 10,5 69,3 19320
22 11 72,6 20240
23 11,5 75,9 21160
24 12 79,2 22080
25 12,5 82,5 23000
26 13 85,8 23920

Lastförsäkring

En korrekt och säker leverans av varorna är både avsändarens och mottagarens mål. Det är emellertid omöjligt att förutse alla risker, och därför täcks all vår last av CMR-försäkring samt speditörsansvarsförsäkring.

Villkor för godstransport

Incoterms anger rättigheter och skyldigheter för parterna i ett sälj-/köpavtal. Incoterms 2010 utvecklades i Paris av Internationella handelskammaren (ICC). Incoterms leveransvillkor består av 13 klausuler avseende sjötransport och andra transportsätt.

FCA – Free Carrier (Angiven plats)

Angiven lastningsplats, som används vid alla transportsätt. Säljaren levererar varorna till en plats (eller speditör) som angetts av köparen. Säljaren ansvarar för tullklareringen av varorna. Om lastningen sker hos säljaren, är säljaren ansvarig för lastningen av varorna på fordonet. Om lastningen sker i en speditörs lokaler, är säljaren ansvarig för lastningen av varorna på fordonet men inte för lossningen av dem.

CPT – Carriage Paid To (Angiven lossningsplats)

Angiven lossningsplats vid leveranspunkten, som används vid alla transportsätt. Säljarens ansvar innefattar transport och logistik, och täcker kostnaderna fram till leveranspunkten samt tullklarering för de exporterade varorna.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Angiven lossningsplats)

Angiven lossningsplats vid leveranspunkten, som används vid alla transportsätt. Säljarens ansvar innefattar transport, och täcker kostnaderna fram till leveranspunkten, tullklarering för de exporterade varorna och försäkring av lasten till förmån för köparen.

EXW – Ex Works (Angiven lastningsplats)

Angiven lastningsplats, som används vid alla transportsätt. Säljaren gör varorna tillgängliga i sina lokaler eller på en annan angiven plats. Säljaren är inte ansvarig för tullklarering av exportvarorna eller lastning av varorna på ett fordon. Köparen bär alla risker och kostnader relaterade till och efter lastning av varorna på lastplatsen som specificeras av säljaren.

DDP – Delivered Duty Paid (Angiven lossningsplats)

Angiven lossningsplats vid leveranspunkten, som används vid alla transportsätt. Säljarens ansvar innefattar transport, och täcker kostnaderna fram till köparens destination, men också tullklarering (inkl. statliga avgifter, licenser). Köparen bär kostnaderna för lossning av varorna.

DAP – Delivered At Place (Angiven destination)

Säljaren levererar när varorna ställs till förfogande för köparen med det anlända transportmedlet och är klara för lossning på den angivna destinationen. Säljaren antar all risk tills ankomsten till destinationen. DAP är en ny leveransklausul skapad för att ersätta de tre leveransklausulerna (DAF, DES och DDU) från den tidigare klassificeringsversionen (2000).

DAT – Delivered At Terminal (Angiven terminal)

Säljaren levererar varorna när de lossade varorna har överlämnats till köparen vid den angivna terminalen i den angivna destinationshamnen, eller en annan destination. Terminalen ska vara en täckt eller öppen plats, t.ex. en kaj, lagerbyggnad, containergård eller en väg-, järnvägs- eller flygfraktsterminal. Säljaren bär all risk vid leverans och lossning av varorna vid de angivna hamn- eller destinationsterminalerna. Denna klausul understryker också behovet av att ange en exakt plats inom den destinationen, eftersom säljaren antar alla kostnader och risker upp till den leveranspunkten. DAT är en ny leveransklausul skapad för att ersätta leveransklausulen DEQ – Delivered Ex Quay från den tidigare klassificeringsversionen (2000).

Farligt gods

ADR och transport av farligt gods

Ämnen och föremål som kan skada hälsa, miljö eller egendom klassificeras som farligt gods och ska transporteras enligt ADR (International Transport of Dangerous Goods by Road). Vid transport av gods som klassificeras som farligt enligt ADR, måste fordonet vara utrustat i enlighet med detta, transportören måste ha tillstånd att transportera ADR-klassificerat farligt gods och chauffören måste ha genomgått utbildning för ADR-utbildningscertifikat och inneha detta.

De 13 faroklasserna enligt ADR:

Klass 1   Explosiva ämnen och föremål
Klass 2   Gaser
Klass 3   Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
Klass 4.2 Ämnen som kan orsaka självantändning
Klass 4.3 Ämnen som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2. Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittsamma ämnen
Klass 7 Radioaktiva material
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Diverse farliga ämnen och föremål

IMO och transport av farligt gods till sjöss

Vid transport av farligt gods till sjöss följer vi IMO-bestämmelserna (International Maritime Organisation) som syftar till att säkerställa maritim säkerhet, skydda miljön, lösa juridiska problem och fastställa tekniskt samarbete mellan olika parter. I IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) föreskrivs att farligt gods som levereras till en hamn måste namnges, förpackas och märkas (vara utrustat med etiketter och affischer) enligt IMDG-kraven. Avsändaren är helt ansvarig för korrekt märkning.

ADR och IMO-dokument och tillhandahållande av dessa

Om du använder en multimodal transporttjänst (två eller fler transportsätt, till exempel transport med fartyg och fordon) är det mycket viktigt att varornas namn, förpackning och märkning uppfyller kraven för transport av farligt gods för båda transportsätten. I officiella och tekniska dokument är det kommersiella namnet på det farliga godset eller ämnet inte tillräckligt; de måste även innehålla det korrekta transportnamnet på det farliga godset eller ämnet, UN-nummer, klass och förpackningsgrupp. Samma krav gäller för varor eller ämnen som klassificeras som ”begränsade kvantiteter”. Vid beställning av en transporttjänst är det viktigt att tillhandahålla en undertecknad deklaration för farligt gods och, om nödvändigt, originalet av deklarationen inklusive dokumentationen.

PRISFÖRFRÅGAN

Startpunkt

Destination

E-post

Telefon

Kund

Ytterligare information och frågor

KONTAKTA OSS

Euroopa Transpordi OÜ
Registreringsnummer: 11075343
Momsnummer: EE100937044
Norskt momsnummer: 918156941

Turu 34, 50104 Tartu, Estland
E-post: info@eut.ee

Swedbank IBAN: EE872200221026371136
SEB Pank IBAN: EE831010220064530014

Priit Mäe

Chef, logistikchef
Export – Finland, Sverige, Norge
Mobil: +372 507 1208
E-post: priit@eut.ee

Mikk Mäe

Logistikchef
Import – Sverige, Norge
Mobil: +372 507 3226
E-post: mikk@eut.ee

Joonas Vaino

Logistikchef
Export – Finland, Sverige, Norge
Import – Finland
Mobil: +372 508 0447
E-post: joonas@eut.ee

Romet Kolk

Logistikchef
Export – Finland, Sverige, Norge
Import – Finland, Sverige, Norge
Mobil: +372 509 9530
E-post: romet@eut.ee

Mikk Rattasepp

Logistikchef
Import – Sverige, Norge
Mobil: +372 503 4388
E-post: mr@eut.ee